Zápis z plenárního zasedání Sdružení rodičů a přátel mateřské školy Pohádka konané dne 7.9.2022.

 

Program:

 • Zahájení
 • Seznámení se stanovami SRPMŠ (dále jen spolek)
 • Volba nových členů spolku
 • Informace o hospodaření spolku za rok 2021/2022
 • Schválení výše členského příspěvku
 • Řád MŠ a ŠVP, provozní záležitosti MŠ, organizační řád MŠ , provozní záležitosti MŠ
 • Řád ŠJ
 • Diskuze

Volby

 • setrvání současných členů výboru SRP MŠ ve funkcích (mimo zástupce třídy žabek a členky
 • stravovací a revizní komise): schváleno všemi hlasy přítomných
 • volba nových členů :
  – zástupce za třídu žabek navržena byla paní Sandra Mendlová
  – zástupce za třídu myšek navržena byla paní Mgr. Anna Ješetová z myšek
  – za člena stravovací komise navržena paní Banáková Magda z myšek
  – za člena revizní komise navržena paní Myslínová Lenka z veverek
  Všichni schváleni všemi ostatními hlasy přítomných.

Další

seznámení s platbami členského příspěvku bezhotovostní platbou
odsouhlasení členského příspěvku ve výši 1600 Kč za školní rok: schváleno všemi hlasy přítomných
zpráva o hospodaření spolku: přijata bez připomínek

Program zasedání spolku rodičů a přátel MŠ Pohádka Brno, konané dne 7. 9. 2022

 1. Zahájení, přivítání v novém školním roce
 2. Seznámení se se stanovami SRPMŠ, podpisy
 3. Oznámení o odchodu členů ze SRPMŠ Poděkování členům za dosavadní práci ve výboru.
 4. Volba členů výboru SRPMŠ
 5. Zvolení nových členů SRPMŠ
 6. Informace o hospodaření sdružení (zústatek na účtě), tabulka za rok 2021/2022
 7. Schválení výše členského příspěvku 1600 Kč za rok
 8. Seznámení s novým školní řádem, novým školním vzdělávacím programem , organizačním řádem MŠ, provozními záležitostmi MŠ