Školní jídelna

Školní jídelna je součástí MŠ Pohádka, některé kontaktní údaje jsou rozdílné.

vedoucí: Kuncová Lenka
telefon: 547 240 809
mobil: 730 807 463
email: ms_pohadka.sj@volny.cz