Poděkování

Děkujeme všem rodičům, kteří se na chodu mateřské školy aktivně podílí po celý školní rok. Právě díky vám můžeme dětem nabídnout víc. Vážíme si vaší přízně. Děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024:

dědečkovi T. Navrátila za hračky na zahradu

děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do zvelebování zahrady, zajména pak panu Hrnčířovi za odborné vedení při opravě zahradního domečku na hračky

děkujeme panu Jančaříkovi za sponzorský dar v podobě počítače pro děti

všem rodičům dětí z Chaloupky za výtvarný materiál

panu Parolkovi za ptačí budku

panu Kinclovi za sponzorský dar

panu Jančaříkovi za servis počítačů

panu Drchalovi za opravu elektřiny dveří

PODĚKOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023:

rodičům O. Jaroše za hračky do třídy zajíčků
rodičům T. Goňce za hračky pro děti ze žabek
rodičům N.Horké za hračky do třídy i na školní zahradu pro děti ze žabek
paní Goňcové za žíněnku na cvičení a krmítko pro ptáčky
paní Mertl za plastelínu a výtvarný materiál
panu Mertlovi za papíry na tvoření
paní Pejčochové za plechovky na tvoření
panu Martlovi za dárečky pro děti a výtvarný materiál
paní Navrátilové za hračky pod stromeček pro děti do třídy
paní Goňcové za hračky pro děti
paní Třískové za filtrační konvici na vodu
panu Bajerovi a paní Bajerové za dekorační materiál
panu Jeřábkovi za dezinfekční prostředky
paní Durnové za hračky pro děti
paní Málkové za potřeby na výtvarné činnosti
rodičům Bajerovým za prostěradla
paní Štefánikové za materiál na tvoření s dětmi
rodičům Belúchovým za plastelínu
paní Hrnčířové za výtvarné potřeby
rodičům Mikoláškovým za hračky pro děti
paní Porubové za puzzle a společenské hry
rodičům Jarošovým za LEGO
rodičům Koubovým za LEGO
rodičům Vávrovým za hračky pro děti

Paní JEŠETOVÉ za zprostředkování návštěvy Střední školy polytechnické Jílova Brno v rámci projektu „Povolání rodičů“