O školce

Filozofie MŠ - "Šťastné děti - spokojení rodiče"

 

Vítejte na stránkách

Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4, příspěvková organizace

 

Provoz MŠ:

budova Pohádka 6.15 - 16.30

budova Chaloupka 6.30 - 16.15

 

AKTUÁLNĚ:


MOC děkujeme všem dětem i rodičům za laskavá slova, milé dárečky, ale hlavně za krásně prožitý školní rok! Všem našim dětičkám přejeme pěkné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků, na jejichž vyprávění se budeme zase v září v jednotlivých třídách těšit. Těm, kteří od nás již odcházejí, přejeme ještě jednou hodně štěstí a mnoho úspěchů ve škole!

Krásné léto všem přeje celý kolektiv MŠ 


 

 

 

 

ZÁPIS DO MŠ

Informace k zápisu do MŠ pro ukrajinské děti

Vážení rodiče, na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace je pro MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4,p.o. po dohodě se zřizovatelem, určen druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana takto:

6.6. 2022 10.00 - 12.00hod. - vydávání přihlášek

13.6.2022 10.00 - 12.00hod. - příjem přihlášek

Počet volných míst: 0

Ve "zvláštním zápise" může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana. 

Počet volných míst pro zvláštní zápis na školní rok 2022/2023

Počet volných míst v mateřské škole bude stanoven po řádném zápisu ve dne 3. 5. 2022, v okamžiku ukončení správního řízení.

 

Stanovená kritéria pro přijímání dětí ve zvláštním zápisu:

 

  •  Místo pobytu dítěte
  1. Pobyt dítěte ve spádovém obvodu v MČ Brno - Bohunice
  2. Pobyt v obvodu  MČ  Brno Bohunice
  3. Pobyt v obvodu jiné MČ Brno, nebo obce 
  • Věk dítěte

   

K žádosti je nutné doložit

  1. potvrzení o řádném očkování dítěte (netýká se dětí, které budou plnit povinnou předškolní přípravu),
  2. doklad o dočasné ochraně dítěte v souvislosti s válkou na Ukrajině - vízový štítek
  3. záznam o dočasném udělení ochrany, vízum za účelem strpění pobytu, doklad o pobytu .

                                                                         

 

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu 6. 6. 2022. 


                                                                                                                                 --------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fotografie z projektových dnů v MŠ a aktuálního  dění mateřské školy naleznete na http://mspohadka.rajce.idnes.cz/

Pokud si nepamatujete přihlašovací jméno a heslo  vyžádejte si je u  pedagogů na  třídě