🏖 Prázdninový provoz

Veškeré informace o provozu MŠ v červenci a srpnu 2024 naleznete níže:

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ v Bohunicích

Vážení rodiče,

prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Brno – Bohunice

v červenci a srpnu 2024 zajištěn v těchto termínech:

 

termín MŠ                                                                               výše školného

1. 7. – 12. 7. 2024 MŠ Pohádka, Běloruská 4                        204 Kč

15. 7. – 26. 7. 2024 MŠ Uzbecká 30                                       260 Kč

29. 7. – 9. 8. 2024 MŠ Švermova 11                                       250 Kč

12. 8. – 23. 8. 2024 MŠ Amerlingova 4                                  275 Kč

Mimo provoz ZŠ a MŠ Vedlejší 10

26. 8. -30. 8. 2024 přípravný týden – bez provozu

 

Žádost o přijetí na prázdninový provoz spolu si vyzvednete ve své třídě od 11.3. 2024 (popř. vyzvednete v úředních hodinách u ředitelky školy) a vyplněné odevzdáte na mateřské škole, kde požadujete prázdninové umístění, ve středu 3.4. nebo ve čtvrtek 4.4.2024 vhozením žádosti do určené schránky MŠ v době od 7:00 – 16:00h. Kdo bude požadovat potvrzení o přijetí žádosti, napíše mail na příslušnou MŠ a ředitelka školy obratem odpoví.

 

Na každou mateřskou školu musíte podat samostatnou žádost o přijetí, která bude lékařem potvrzená, důležité je posouzení aktuálního zdravotního stavu, zvláště u alergií či závažném onemocnění.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

 

Pro rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte se dostavte osobně s občanským průkazem ve čtvrtek 25.4.2024 od 8:00 do 16:00h do školky, kam jste si podali žádost na prázdninový provoz. Pokud budete přijati, dostanete ihned k vyplnění potřebné dokumenty a dále informace ohledně úhrady školného a stravného, které musí být zaplaceno před nástupem dítěte do Vámi zvolené mateřské školy.

 

Ředitelky škol budou přijímat na prázdninový provoz děti z jiných bohunických mateřských škol dle kritérií do výše kapacity MŠ.

 

Kritéria:

– děti pracujících rodičů přijatých do MŠ v městské části Brno-Bohunice

– kapacita školy, v případě překročení kapacity školy bude losováno

Lze předpokládat velký zájem rodičů, proto zvažte i jiné možnosti, např. soukromé školky.

Nebude-li Vaše dítě svoji kmenovou MŠ o prázdninách navštěvovat, nezapomeňte ho ve své MŠ písemně omluvit – odhlásit .

 

priloha_1315906871_1_Vypis_Rada_35