Naše škola je zapojená do projektu Operační program Jan Amos Komenský: šablony OP JAK Pohádka -CZ.02.02.03/00/22_002/0002658, ze kterého máme personální podporu v podobě školního asistenta Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.