Projekty

 

OPVV Šablony III

Evropské strukturální a investiční fondy

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání

Podpora předšk. a zákl. vzdělávání ve městě

MAP II

Dotační program DIGITALIZACE

OP JAK

erasmus+

logo erasmus + 2024

PUBLICITA ERASMUS+

NPO Digitalizace 3.1

Plakát MAP IV

publicita Erasmus+ 2024