PUBLICITA+NA+WEB

ZAHRANIČNÍ VÝJEZD VEDENÍ ŠKOL A ŠKOLEK – BARCELONA -ERASMUS+

 

Ve dnech 6. 10. až 15. 10. 2023 se uskutečnil ojedinělý zahraniční výjezd 48 ředitelů mateřských a základních škol v rámci programu Erasmus+ Konsorcia statutárního města Brna zahraničního výjezdu do Barcelony jsem se spolu s kolegy z jiných městských částí měla možnost zúčastnit se jako zástupce bohunické Mateřské školy Pohádka Brno, Běloruská 4 i já Simona Ulbrichová/ředitelka MŠ Pohádka/.

V Barceloně nás čekal program, v rámci něhož jsme postupně navštěvovali v malých skupinách barcelonské školy a školky. Měli jsme možnost nejen sledovat přímo práci s dětmi a prohlédnout si jednotlivé školy a školky a jejich zázemí, ale samozřejmostí byla diskuze se španělskými kolegyněmi a kolegy a diskuze s managementem škol.

Zabývali jsme se otázkami spojenými s problematikou inkluze žáků a to jak po stránce podpor ve vzdělávání, tak po stránce začleňování žáků různých národností, se kterým mají v Barceloně rozsáhlé zkušenosti. Ty jsou v Katalánsku navíc ovlivněny specifikem bilingvního postavení obyvatel, kteří sice hovoří španělsky, ale nativně katalánsky a i vzdělávání ve školách probíhá v obou jazycích. Vedle otázek inkluze nás zajímalo materiální vybavení škol, systém řízení škol, digitalizace a systém kurikula obecně.

Předškolní vzdělávání se v jezuitských školách zaměřuje na emocionální, spirituální a intelektuální vývoj dětí, cílem je vychovat zodpovědné jedince.

Určitě mne zaujala jedna ze zajímavých myšlenek filozofie jedné z barcelonských škol :

„Cílem je změnit sám sebe, abychom dělali svět lepším.“

Školy jsou komplexním celkem jejíž součástí jsou i školky – podporují sousedský život , snaží se být součástí komunity, zapojují rodiny do aktivit školy i učení společně s dětmi.

Škola „šije na míru“ program každému dítěti, učitel = kouč, průvodce. Předškolní vzdělávání se odehrává formou projektové výuky, která je flexibilní, nezávazná. Prostory jsou především rozlehlé a sdílené, děti mohou navštěvovat různé třídy a koutky ,ve kterých pracují na určitých projektech. Učitel působí jako mentor, který je provází celým pobytem v mateřské škole a následně i škole. Ve škole je podporována týmovost všech pedagogických pracovníků školy.

Výuka v barcelonských školách, které jsme měli možnost navštívit, byla velice silně orientována na projektovou výuku a vzájemnou kooperaci žáků.

I my se v našich podmínkách v našich školách a školkách snažíme o kooperativní učení na bázi tematických projektů a spatřujeme v něm jistou vyšší efektivitu v dnešním rychle se vyvíjejícím informačním světě. Mile nás překvapilo, jak je projektová výuka ve Španělsku systematicky řízena a je to jedna z oblastí, kde se opravdu od španělských kolegů můžeme nechat v řadě směrů inspirovat.

Na druhou stranu je potřeba také říci, že jsme si odnášeli příjemný pocit, že i my máme co nabídnout, počínaje způsoby a kvalitou vzdělávání a také vysokým standardem vybavení našich škol.

Z Barcelony jsme si odvezli spoustu cenných zkušeností a inspirace, kterou rádi promítneme do našich školních koncepcí a určitě využijeme některé poznatky také v praxi.

Simona Ulbrichová,

ředitelka MŠ Pohádka,

Brno, Běloruská 4, příspěvková organizace