Přihlášené děti se zúčastní cesty do Bratislavy s projektem EREASMUS+ ve dnech 23. – 24. 4. 2024. Rodiče získají více informací na informativní schůzce dne 13. 3. 2024 ve třídě žabek.