Ve dnech 12. – 14. 2. 2024 proběhnou hovorové hodiny pro přihlášené rodiče. Konkrétní termíny a časy jsou u každé třídy.