Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MŠ

Informace k zápisu do MŠ pro ukrajinské děti

Vážení rodiče, na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace je pro MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4,p.o. po dohodě se zřizovatelem, určen druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana takto:

6.6. 2022 10.00 - 12.00hod. - vydávání přihlášek

13.6.2022 10.00 - 12.00hod. - příjem přihlášek

Počet volných míst: 0

Ve "zvláštním zápise" může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

 ZÁPIS DO MŠ POHÁDKA ,BRNO, BĚLORUSKÁ 4,p.o.

na školní rok 2022/2023

(Den otevřených dveří 20.4.2022 8:00 - 10:30)

 

 

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek 

A) Elektronické vydání přihlášky

Přihlášku do MŠ lza generovat samostatně v termínu od 1.4. do 30.4.2022

na internetové adrese zapisdoms.brno.cz

 

Přihlášku do MŠ lze vygenerovat samostatně v termínu od 1. 4. - 30. 4. 2022 na stránkách: zapisdoms.brno.cz/

Více zde: https://mssvermova.webnode.cz/pro-rodice/zapis-do-ms/

 

Přihlášku do MŠ lze vygenerovat samostatně v termínu od 1. 4. - 30. 4. 2022 na stránkách: zapisdoms.brno.cz/

Více zde: https://mssvermova.webnode.cz/pro-rodice/zapis-do-msNa internetové adrese:
na internetové adresena interneové adresewww.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.
Přihlášku do MŠ lze vygenerovat samostatně v termínu od 1. 4. - 30. 4. 2022 na stránkách: zapisdoms.brno.cz/

Více zde: https://mssvermova.webnode.cz/pro-rodice/zapis-do-ms/

nebo

B) Rodiče, kteří nevyužijí možnosti A) a C), mohou kontaktovat ředitelku MŠ Pohádka  na tel.č. 547 210 876 nebo 730 807 464 a domluvit si přesný termín a způsob vydání přihlášky v MŠ v termínu

od 1.4. - 22.4.2022

nebo

C) Vyzvednutí na OŠML

Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3,  v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00hod.
Kontakty:

Mgr. Dagmara Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179

Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel 542 17 2181

Důležité informace:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.

 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.

 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře - očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2022 plnit povinné předškolní vzdělávání.)

 • Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů je vhodné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

 • Nastavení internetového prohlížeče
  Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 10 a vyšší, Edge, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

 • Informujte se na adrese: www.zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

II.Fáze - Sběr přihlášek v MŠ Pohádka podle nového doporučení vlády bude probíhat  doručováním dokumentů k příjímacímu řízení do MŠ  prostřednictvím

 a)e-mailu   ms_pohadka@volny.cz e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

  b)datové schránky  ( ID 556kw7r)    nebo

  c)pošty  na adresu MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4,p.o. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

  d)osobně  viz informace na konkrétní MŠ.Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:

 • Rodný list
 • Místo trvalého pobytu dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte  - potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře
 • V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad nemají, předloží (po domluvě s ředitelem/kou školy) ve lhůtě, kterou ředitel/ka školy stanoví, své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.
 • Neúplně vyplněná přihláška je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

SBĚR PŘIHLÁŠEK V MŠ

 

Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Více zde: https://mssvermova.webnode.cz/pro-rodice/zapis-do-ms/SBĚR PŘIHLÁŠEK:

Pondělí  :  2.5.  2022   v době od  8:00 - 12:00 hodin a 12:30- 16.00 hodin

Úterý      :  3. 5.  2022  v době  od 8:00  do 13:30  hodin

Další informace

 Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

III. Fáze - Přijímací řízení

Od 17. května 2022

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí (případně nutnosti losování pořadí) Vašeho dítěte do MŠ.
 • Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
  • telefonicky
  • prostřednictvím sms
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
 • Od 17. května 2022 můžete sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte, např. zda se hranice neposunula tak, že bude Vaše dítě přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Podrobnější informace získáte na www.zapisdoms.brno.cz.
 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doložíte vlastní podpisem v určené době a po dohodě s ředitelem MŠ.

Po ukončení přijímacího řízení budou nepotřebné dokumenty řádně skartovány.