Úřední deska

 

NÁZEV ŠKOLY:  Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Běloruská 4, příspěvková organizace

STATUTARNÍ ZÁSTUPCE ŠKOLY, ředitelka MŠ : Simona Ulbrichová
 

SÍDLO ŠKOLY:   Běloruská 4, Brno, 62500 

KONTAKTY:   

   e-mail: ms_pohadka@volny.cz 

   web:  www.pohadka-skolka.cz 

telefon MŠ 547 210 876     730 807 464
ředitelka mobil 730 807 464, 730 104 372
telefon ŠK 547 240 809       730 807 463
e-mail  ŠK: ms_pohadka.sj@volny.cz

 

REDIZO:  600106497 

IČO:  75001616 

IZO:  107601001 

datová schránka MŠ Pohádka:    ID:556kw7r

odkaz na web MŠ Pohádka:www. pohadka-skolka.cz

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů GDPR

Adresa sídla právnické osoby

Hybešova 726/42, 602 00 Brno

Telefonické spojení pověřence

725 654 319

Oficiální e-mail pověřence

gdpr@jkaccounting.cz

ID datové schránky

mqhehgz

Titul, jméno, příjmení pověřence

Bc.Jaroslav Kocián

 

 

 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Statutární město Brno, Městská část Brno – Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno 

ADRESA ZŘIZOVATELE:   

Statutární město Brno, Městská část Brno – Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno  

 

KONTAKTY:   

Ing. Antonín Crha  

starosta  

crha@bohunice.brno.cz  

Milan Hrdlička  

místostarosta 

hrdlicka@bohunice.brno.cz      

Tel.: 547 423 810  

Fax: 547 352 946  

e-mail:   info@bohunice.brno.cz  

ID datové schránky: hm2byk9