Testování v MŠ

Samotestování antigenními testy COVID-19 na přítomnost SARS-COV_2

 

Testy, které bude mít MŠ k dispozici

Testy Singclean

Zasunutí tampondo nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko.

Přejetí 5x podél sliznice nosní dírky,aby se získalo co nejvíce sekretu.

Tento postup se opakuje stejným tamponem i u druhé nosní dírky.

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ!

 


 


 


  

Testování dětí v MŠ bude probíhat zcela dle Mimořádného opatření MZČR ze dne 6. 4. 2021, které najdete v plném znění na odkazu níže:

 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf