Školní jídelna

Školní jídelna je součástí MŠ Pohádka, některé kontaktní údaje jsou rozdílné.

vedoucí:  Kuncová Lenka
telefon:  547 240 809
mobil:  730 807 463
email:  ms_pohadka.sj@volny.cz