SRPMŠ

Zápis ze členská schůze SRPMŠ 

z 10. 9. 2020


ÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY POHÁDKA BRNO, KONANÉ DNE 10. 9. 2020

 

PROGRAM

  1. Zahájení,přivítání v novém školním roce

  2. Seznámení se se stanovami SRPMŠ , dodatkem do stanov ,podpisy

  3. Oznámení o odchodu člena ze SRPMŠ ( zástupce třídy Myšek ) . Poděkování členům za dosavadní práci ve výboru.

  4. Volba nového člena výboru SRPMŠ

  5. Zvolení nového člena

  6. Informace o hospodaření sdružení (zústatek na účtě).tabulka

  7. Schválení výše členského příspěvku 1600 Kč za rok

  8. Hygienická opatření ve školním řádu v školním vzdělávacím programu , organizačním řádu MŠ , provozní záležitosti MŠ