SRPMŠ

Zápis z plenárního zasedání Sdružení rodičů a přátel mateřské školy Pohádka konané dne

7.9.2021

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Seznámení se stanovami SRPMŠ (dále jen spolek), dodatkem
 3. Volba nových členů spolku
 4. Informace o hospodaření spolku
 5. Schválení výše členského příspěvku
 6. Řád MŠ a provozní záležitosti MŠ,hygienická opatření ve školním řádu, ve školním vzdělávacím programu , organizačním řádu MŠ , provozní záležitosti MŠ
 7. Řád ŠJ
 8. Diskuze

 

Volby

 • setrvání současných členů výboru SRP MŠ ve funkcích (mimo předsedkyně a členky stravovací komise): schváleno všemi hlasy přítomných
 • volba předsedkyně spolku – navržena byla Michaela Hrnčířová: 1 se zdržel, schváleno všemi ostatními hlasy přítomných
 • volba členky stravovací komise – navržena byla paní Halasová: schváleno všemi hlasy přítomných

Další

 • návrh na možnost platby členského příspěvku bezhotovostní platbou: schváleno všemi hlasy přítomných
 • návrh na zvýšení členského příspěvku za účelem společného nákupu hygienických pomůcek pro školku: prozatím přijato k úvaze, případná realizace odložena na příští školní rok    
 • odsouhlasení členského příspěvku ve výši 1600 Kč za školní rok: schváleno všemi hlasy přítomných
 • zpráva o hospodaření spolku: přijata bez připomínek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY POHÁDKA BRNO, KONANÉ DNE 7. 9. 2021

 1. Zahájení,přivítání v novém školním roce

 2. Seznámení se se stanovami SRPMŠ , dodatkem do stanov ,podpisy

 3. Oznámení o odchodu členů ze SRPMŠ  Poděkování členům za dosavadní práci ve výboru.

 4. Volba  členů výboru SRPMŠ

 5. Zvolení nových členů SRPMŠ

 6. Informace o hospodaření sdružení (zústatek na účtě).tabulka

 7. Schválení výše členského příspěvku 1600 Kč za rok

 8. Hygienická opatření ve školním řádu, ve školním vzdělávacím programu , organizačním řádu MŠ , provozní záležitosti MŠ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------