SRPMŠ

Zápis z plenárního zasedání Sdružení rodičů a přátel mateřské školy Pohádka konané dne

7.9.2022

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Seznámení se stanovami SRPMŠ (dále jen spolek)
 3. Volba nových členů spolku
 4. Informace o hospodaření spolku za rok 2021/2022
 5. Schválení výše členského příspěvku
 6. Řád MŠ a ŠVP ,provozní záležitosti MŠ, organizační řád MŠ , provozní záležitosti MŠ
 7. Řád ŠJ
 8. Diskuze

 

Volby

 • setrvání současných členů výboru SRP MŠ ve funkcích (mimo zástupce třídy žabek a členky stravovací a revizní komise): schváleno všemi hlasy přítomných
 • volba nových členů :
 • zástupce za třídu žabek navržena byla paní Sandra Mendlová 
 • člena stravovací komise navržena paní Slezáková Veronika z veverek
 • člena revizní komise navržena paní Ješetová Anna z myšek-
 • všichni  schváleni všemi ostatními hlasy přítomných

Další

 • seznámení s platbami členského příspěvku bezhotovostní platbou   
 • odsouhlasení členského příspěvku ve výši 1600 Kč za školní rok: schváleno všemi hlasy přítomných
 • zpráva o hospodaření spolku: přijata bez připomínek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY POHÁDKA BRNO, KONANÉ DNE 7. 9. 2022

 1. Zahájení,přivítání v novém školním roce

 2. Seznámení se se stanovami SRPMŠ  ,podpisy

 3. Oznámení o odchodu členů ze SRPMŠ  Poděkování členům za dosavadní práci ve výboru.

 4. Volba  členů výboru SRPMŠ

 5. Zvolení nových členů SRPMŠ

 6. Informace o hospodaření sdružení (zústatek na účtě).tabulka za rok 2021/2022

 7. Schválení výše členského příspěvku 1600 Kč za rok

 8. Seznámení s novým školní řádem, novým  školním vzdělávacím programem , organizačním řádem MŠ , provozními záležitostmi MŠ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------