Prázdninový provoz 2023

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ v Bohunicích

Vážení rodiče,

prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Brno – Bohunice v červenci a srpnu 2021 zajištěn v těchto termínech:

 

Termíny prázdninového provozu MŠ v Brně – Bohunicích:

  1. 7. -           9. 7. 2021  MŠ Běloruská 4             školné          120 Kč

12. 7. -         23. 7. 2021  MŠ Vedlejší 10               školné          225/113 týden Kč

26. 7. -           6. 8. 2021  MŠ Amerlingova 4        školné          238 Kč

  9. 8. -         20. 8. 2021  MŠ Uzbecká 30              školné          242 Kč

23. 8. -         31. 8. 2021  všechny MŠ uzavřeny – přípravný týden

Provoz nemá MŠ Švermova z důvodu plánované rekonstrukce přípravných kuchyněk.

Žádost o přijetí na prázdninový provoz spolu s kopií evidenčního listu dítěte si vyzvednete ve své třídě od 29.3. 2021 a vyplněné odevzdáte ředitelkám příslušných mateřských škol, kde požadujete prázdninové umístění, ve středu 14. 4. 2021 vhozením žádosti s evidenčním listem do určené schránky MŠ v době od 7:00 – 16:00h.

Upozornění:

Na MŠ Vedlejší je příjem žádostí osobně v úterý 13. 4. 2021 v době od 13:00 – 16:00, rozhoduje čas přijetí žádosti.

 

Na každou mateřskou školu musíte podat samostatnou žádost o přijetí a kopii evidenčního listu s lékařským potvrzením.

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte obdržíte ve své školce na třídě od 26. 4. 2021. Pokud budete přijati, dostanete informace ohledně úhrady školného a stravného, které musí být zaplaceno před nástupem dítěte do Vámi zvolené mateřské školy.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte na MŠ Vedlejší si vyzvednete osobně 26. a 27. 4. 2021 v době 13:00 – 16:00h.

 

Ředitelky škol budou přijímat na prázdninový provoz děti z jiných bohunických mateřských škol dle kritérií do výše kapacity MŠ.

 

Kritéria:   -   děti zaměstnaných rodičů

  • kapacita školy, v případě překročení kapacity školy bude losováno, kromě MŠ Vedlejší, tam rozhoduje čas přijetí žádosti

.........................................................................................................

    OMEZENÍ PROVOZU V MŠ POHÁDKA 2020/2021

-PODZIMNÍ PRÁZDNINY - bude zjišťován zájem  omezený provoz podle počtu dětí                        29.10 a  30.10.2020 , 17.11 2020 státní svátek MŠ uzavřena   

-VÁNOČNÍ PRÁZDNINY -   budou zahájeny ve středu a MŠ přeruší provoz od                         23.12.do pátku  1.1.2021  ,provoz bude opět zahájen  4.1.2021

-JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY- 29.1.2021 platí jen pro školáky, v Mš bude                         omezený provoz podle počtu dě

-JARNÍ PRÁZDNINY-22.2.-28.2.2021 Brno město , Brno-venkov ,

                         omezený provoz !!!

-VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY -čtvrtek 1.4.2021 - pátek bude zjišťován zájem , státní                                  svátek 2.4.2020 Mš uzavřena, pondělí 5.4.2020 velikonoční                                         pondělí  státní svátek Mš uzavřena, Mš opět v provozu 6.4.2021

-HLAVNÍ PRÁZDNINY -čtvrtek 1.7. - 31.8.2021, bude zajišťován provoz v bohunických mateřských školách pro děti zaměstnaných rodičů (viz kriterium přijetí na prázdninový provoz),mimo poslední přípravný týden v srpnu, kdy mají všechny školky zavřeno .O náhradním provozu na bohunických školkách  budete včas informování .