Obecné informace

Historie mateřské školy není příliš dlouhá, byla postavena v roce 1977. Provoz mateřské školy byl zahájen v říjnu téhož roku. MŠ má vlastní kuchyni. Od 26. 1. 1999 se mateřská škola jmenuje "Pohádka". Po přechodu do právní subjektivity od 1. 1. 2003 se školní jídelna a MŠ sloučily v jeden právní subjekt. 15. 3. 2010 byla otevřena čtvrtá třída - odloučené pracoviště vzniklo přebudováním nedaleké kotelny a dostalo jméno "Chaloupka". Nově se školnický byt předělal na novou učebnu, kde se budou konat všechny zájmové kroužky. Součástí je i keramická dílna.

Mateřská škola „Pohádka“ je čtyřtřídní účelová sídlištní škola, umístěná uprostřed sídliště Bohunice, v těsném sousedství základní školy a zdravotního střediska, v blízkosti nákupního střediska a Úřadu městské části Brno – Bohunice. Od 1.1.2003 má škola právní subjektivitu. Původně trojtřídní mateřská škola zvýšila kapacitu v březnu 2010 otevřením čtvrté třídy, která vznikla rekonstrukcí bývalé kotelny, vzdálené zhruba 30 m od mateřské školy. Pojmenovali jsme ji „Chaloupka“.

Mateřská škola má 4 smíšené třídy s celodenní docházkou. Každou třídu mateřské školy navštěvuje 28  dětí, celkem tedy 110 dětí, kterým se věnuje 7 učitelek, ředitelka MŠ . Dále se na péči o děti podílí školnice a 2 provozní pracovnice, o dobré jídlo se starají 3 kuchařky spolu s vedoucí školní kuchyně. V mateřské škole jsou zařazeny 2 integrované děti, každé dítě má svého asistenta pedagoga.

Třídy jsou velké, dělené na učebnu se stolečky a hernu s kobercem, která slouží po obědě jako lehárna. Lehátka se denně rozkládají a opět ukládají do vestavěných skříní. U každé třídy je malá místnost, využívaná jako knihovna, sklad pomůcek, resp. počítačová učebna. Vybavení tříd dětským nábytkem je nové od roku 2004. Ostatní nábytek je postupně obnovován po jednotlivých třídách. V letošním roce byl zakoupen nový nábytek v A třídě. Dle možností je vybavení MŠ průběžně doplňováno, vybavováno novými  hračkami, audio či videotechnikou a sportovním nářadím.

Mateřskou školu obklopuje velká zahrada, vybavená novými dřevěnými i kovovými průlezkami a houpačkami, zahradním nábytkem a zahradním domečkem, který je využíván k úschově hraček, koloběžek, trojkolek a ostatního sportovního náčiní. Pro děti z Chaloupky byla   školní zahrada rozšířena o pozemek sousedící se stávající zahradou, kde jsme zbudovali pískoviště a průlezky. Do budoucna chceme vybavení zahrady ještě zlepšovat.

Vybavení tříd je spíše nadstandardní, každá třída má klavír a radiomagnetofon,TV, video a DVD. Máme také novou interaktivní tabuli a vypalovací pec. Hračky a učební pomůcky doplňujeme průběžně, děti mají velký výběr mezi klasickými i novinkami.

V sousedství mateřské školy je ZŠ Armenská, kam se chodí předškoláci seznámit se školním prostředím a na ZŠ Vedlejší chodí naše děti na akademie a  mikulášské besídky.  V nedalekém Centru volného času starší děti navštěvují keramický kroužek. V MŠ byla nově vybudovaná keramická dílna s vypalovací pecí, kterou využijeme, kromě jiného, i na letos zahájený kroužek Tvořílek.