Nabídka domácích aktivit pro děti

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatnéhomůže vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům,k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovatdrobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich.Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“

Tento týden jsme pro děti připravili několik úkolů na téma MAMINKA MÁ SVÁTEK. Obrázky si po uložení do Vašeho počítače můžete jednoduše vytisknout.

 

 

 

 

 

 

Tentokrát se na stránkách moje iŠkolička - Barevné kamínky, podíváme na PÍSMÁČKOVÉ ÚKOLY:

Když si otevřete ikonku Písmáčkové úkoly,  tak  si v  základní nabídce a odklikneme písmenko CH a zahrajte si hru CHYTEJ PÍSMENKO a CHYTEJ PÍSMENA S PÍSMÁČKEM.

2. V hlavním menu, v sekci tak ŘÍKANKY a naučíte se říkanku Růže.

3. V nabídce si najdete sekci VYHLEDEJ SLOVA a VYHLEDEJ PÍSMENA a zkuste plnit zadané úkoly.

4. V sekci NAPIŠ SLOVO, si vyberte tři slova, které se dle předlohy na pokusíte napsat.

5. V menu si najděte sekci HLEDEJ DOMEČKY si potrénujete svoji paměť.

6. A nakonec v sekci PÍSNIČKY se zazpívejte písničku Krásné je sluníčko.

Přeji vám hodně zábavy s plněním úkolů spolu s Písmáčkem.

 

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

- věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;

- podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);

- zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid,vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);

- dbejte na pravidelný režim;

- podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);

- zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky,hry „na něco“…);

- s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;

- společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejtese, hrajte společenské hry;

- využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);

- povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace,je to pro ně důležité.

 

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu,abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

Díky Vám všem.

 

Zdroje a materiály

Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:

 www.predskolaci.cz

• www.detsky-web.cz

• www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:

• krokotak.com

• www.tvorivedeti.cz

• www.sikovny-cvrcek.cz

• www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

Publikace:

Ahoj, já jsem korona

Mluvit s malými dětmi o pandemii, která obrací náš svět vzhůru nohama, může být náročné.