Nabídka domácích aktivit pro děti

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatnéhomůže vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům,k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovatdrobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich.Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“

Tento týden jsme pro děti připravili několik úkolů na procvičování barev. Obrázky si po uložení do Vašeho počítače můžete jednoduše vytisknout. Na závěr jsme připojili i námět na výtvarnou činnost i s návodem, jak si květinový věnec vyrobit. 

 

 

Až se naučíte a zopakujete barvičky, tak se můžete připojit na Moje iŠkolička - Barevné kamínky.

Ve školce jsme si také povídali o Domácích zvířátkách a jejich mláďatech. Můžete si v iŠkoličce otevřit integrovaný blok "Zvířata na statku". V menu si otevřete "Sestav obrázek" a vypracujte obrázky, které se vám líbí. Můžete si zazpívat písničku "Kvočna a kuřátka". V nabídce "Poznáváme zvířátka" - si procvičte znalosti o domácích zvířátkách. Ve složce "Kůzlátkovy úkoly" se naučte úvodní říkanku a vyberte si úkoly dle vašeho zájmu.

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

- věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;

- podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);

- zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid,vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);

- dbejte na pravidelný režim;

- podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);

- zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky,hry „na něco“…);

- s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;

- společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejtese, hrajte společenské hry;

- využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);

- povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace,je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu,abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

Díky Vám všem.

 

Zdroje a materiály

Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:

 www.predskolaci.cz

• www.detsky-web.cz

• www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:

• krokotak.com

• www.tvorivedeti.cz

• www.sikovny-cvrcek.cz

• www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

Publikace:

Ahoj, já jsem korona

Mluvit s malými dětmi o pandemii, která obrací náš svět vzhůru nohama, může být náročné.