Informace

Informace

Mateřská škola Pohádka má 4 věkově smíšené třídy

budova Pohádka

třídu zajíčků

třídu myšek

třídu žabiček

budova Chaloupka

třídu veverek

 

Provoz MŠ

budova Pohádka

Po - Pá: 6.15 – 16.30

budova Chaloupka

Po - Pá: 6.30 – 16.15

Školné

Školné  se platí bezhotovostně nebo složenkou, je splatné předem do 10. dne v měsíci. Výše školného  na školní rok 2022/2023 činí 500 Kč/měsíc.