Zápis do MŠ

 termín zápisu

na školní rok 2019/2020

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. 4. 2019 od 8:00 do 10:30

V MŠ POHÁDKA

 

ZÁPIS DO MŠ POHÁDKA  na školní rok 2019/2020

 

 

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek 

A) Elektronické vydání přihlášky

Na internetové adrese:
www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.

nebo

B) Vyzvednutí v mateřské škole

Rodiče, kteří nevyužijí možnosti A) a C), mohou kontaktovat ředitelku MŠ Pohádka během výše uvedeného období na tel.č. 547 210 876 nebo 730 807 464 a domluvit si přesný termín vydání přihlášky v MŠ. Výdej přihlášek bude možný středa 10. 4. 2019 od 10:00 do 12:00 a čtvrtek 11. 4. 2019 od 10:00 do 12:00.

nebo

C) Vyzvednutí na OŠMT

Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

Důležité informace:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.

 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.

 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře (očkování), nezapomeňte na datum a podpisy!

 • Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

II.Fáze - Sběr přihlášek v MŠ Pohádka

čtvrtek  : 2.5. 2019   v době  9:30 -  15.30 hodin

pátek    : 3. 5.  2019 v době  od 8:00  do 15:00  hodin


 

 • Informujte se na adrese: www.zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

 • Při odevzdávání přihlášky vezměte do MŠ i Vaše dítě!

 • Ředitelce MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.) doklad o  pobytu dítěte na území města Brna (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání originálu přihlášky v papírové podobě.

 • Při odevzdávání přihlášky vezměte do MŠ i Vaše dítě!

 •  Neúplně vyplněná přihláška je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

III. Fáze - Přijímací řízení

Od   9. května 2019

 • Od tohoto termínu očekávejte informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

 • Ředitelka MŠ Pohádka Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

  • e-mailem

  • prostřednictvím sms

  • telefonicky

  • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Podrobnější informace získáte na www.zapisdoms.brno.cz.

 • Prosím o osobní vyzvednutí "Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. " Ušetříte mateřské škole náklady na doručení.

Děkuji.


 

TOPlist