Prázdninový provoz


.........................................................................................................

                        PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020

 

 

 Vážení rodiče,

 

prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Bohunice ve školním roce  zajištěn v těchto termínech:

1. 7. - 10. 7. 2020 MŠ Uzbecká 30 školné     155 Kč

13. 7. - 24. 7. 2020 MŠ Běloruská 4 školné   191 Kč

27. 7. - 7. 8. 2020 MŠ Vedlejší školné            225 Kč

10. 8. - 21. 8. 2020 MŠ Švermova 11 školné  233 Kč

24. 8. - 31. 8. 2020 všechny MŠ uzavřeny     

 

Podrobné informace

Žádost o přijetí na prázdninový provoz spolu s kopií evidenčního listu dítěte si vyzvednete ve své třídě od 1.6. 2020 a vyplněné odevzdáte ředitelkám příslušných mateřských škol, kde požadujete prázdninové umístění, ve středu 10. 6. 2020 od 10:30 do 15:00 hodin nebo vhozením žádosti s evidenčním listem do určené schránky MŠ v době od 7:00 – 16:30h.

Na MŠ Vedlejší je příjem žádostí dne 10. 6. 2020 v době od 13:00 – 15:00 a 16:00 – 16:45h, rozhoduje čas přijetí žádosti.

Na každou mateřskou školu musíte podat samostatnou žádost o přijetí a kopii evidenčního listu s lékařským potvrzením.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte obdržíte ve své třídě od paní učitelek od 18. června 2020. Pokud budete přijati, dostanete informace ohledně úhrady školného a stravného, které musí být zaplaceno před nástupem dítěte do Vámi zvolené mateřské školy.


 

 

 

 

Nebude-li Vaše dítě kmenovou školu o prázdninách navštěvovat, nezapomeňte své dítě v MŠ písemně odhlásit, a do do pátku 30.6.2020 (formuláře si vyzvedněte u učitelek ve třídě).

 Ředitelka každé MŠ bude přijímat na prázdninový provoz děti z jiných mateřských škol dle Kritérií, a to do výše kapacity MŠ.

Kritéria MŠ Pohádka:

  1. děti zaměstnaných rodičů přijatého do ostatních MŠ MČ Bohunice
  2. kapacita MŠ ( vpřípadě překročení kapacity školy bude losováno)

Vzhledem k plánované rekonstrukci  MŠ Amerlingova  nebude na této MŠ provoz po celé prázdniny

Přípravným týdnem se rozumí poslední srpnový týden (24. 8. - 31. 8. 2020) před začátkem školního roku. V tomto týdnu pracovnice MŠ připravují mateřskou školu na provoz v novém školním roce.
Přístupové čipy pro rodiče nově přijatých dětí bude možno zakoupit 27. 8. od 8:30 do 15:00.

Simona Ulbrichová, ředitelka MŠ

 

TOPlist