Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

2018

Vážení rodiče,

 

prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Bohunice ve školním roce 2017/2018 zajištěn v těchto termínech:

 

2. 7. - 13. 7. 2018     MŠ Uzbecká 30

16. 7. - 27. 7. 2018     MŠ Švermova 11

30. 7. - 10. 8. 2018     MŠ Běloruská 4

13. 8. - 24. 8. 2018    MŠ Vedlejší

 

Ve dnech od 27. 8. do 2. 9. 2018 nebude žádná mateřská škola v městské části Bohunice v provozu.

Školní rok začíná v pondělí 3. 9. 2018.

 

Podrobnější informace o přihláškách a termínech budou dodatečně aktualizovány.

Žádost o přijetí na prázdninový provoz, spolu s Evidenčním listem dítěte, si vyzvedněte od 18. 4. 2017 ve třídě a vyplněné odevzdejte ředitelkám příslušných mateřských škol, kde požadujete náhradní umístění. Na každou požadovanou mateřskou školu musíte podat samostatnou "'Žádost o přijetí" a originál "Evidenčního listu" ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 13:00 do 16:00 hodin.

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí odbržíte ve své třídě od učitelky v týdnu od 29. 5. 2017, současně obdržíte složenky na úhradu školného a stravného, které musí být uhrazeny před nástupem dítěte do požadované mateřské školy.

Pouze v MŠ Vedlejší si "Rozhodnutí" vyzvedněte osobně u ředitelky MŠ v úterý 30. 5. 2017 od 13:00 do 16:30 hodin.

Ředitelka každé MŠ bude přijímat na prázdninový provoz děti z jiných mateřských škol dle Kritérií, a to do výše kapacity MŠ.

Kritéria:

  1. děti zaměstnaných rodičů přijatého do ostatních MŠ MČ Bohunice

Vzhledem k nižší kapacitě MŠ Vedlejší bude na této MŠ o přijetí dítěte rozhodovat pořadí podaných žádostí.

 

Simona Ulbrichová, ředitelka MŠ

 

TOPlist