Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

2019

Vážení rodiče,

 

prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Bohunice ve školním roce 2018/2019 zajištěn v těchto termínech:

 


 

Podrobné informace

Žádost o přijetí na prázdninový provoz, spolu s Evidenčním listem dítěte, si vyzvedněte od 23. 4. 2018 ve třídě a vyplněné odevzdejte ředitelkám příslušných mateřských škol, kde požadujete náhradní umístění. Na každou požadovanou mateřskou školu musíte podat samostatnou "'Žádost o přijetí" a originál "Evidenčního listu" ve středu 16. 5. 2018 od 13:00 do 16:00 hodin.

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí odbržíte ve své třídě od učitelky v týdnu od 28. 5. 2018, současně obdržíte složenky na úhradu školného a stravného, které musí být uhrazeny před nástupem dítěte do požadované mateřské školy.

Pouze v MŠ Vedlejší si "Rozhodnutí" vyzvedněte osobně u ředitelky MŠ v pondělí 28. 5. 2018 od 10:00 do 15:30 hodin, zde také obdržíte informace k platbám. 

Nebude-li Vaše dítě kmenovou školu o prázdninách navštěvovat, nezapomeňte své dítě v MŠ písemně odhlásit, a to do pátku 1. 6. 2018 (formuláře si vyzvedněte u učitelek ve třídě).

 Ředitelka každé MŠ bude přijímat na prázdninový provoz děti z jiných mateřských škol dle Kritérií, a to do výše kapacity MŠ.

Kritéria:

  1. děti zaměstnaných rodičů přijatého do ostatních MŠ MČ Bohunice

Vzhledem k nižší kapacitě MŠ Vedlejší bude na této MŠ o přijetí dítěte rozhodovat pořadí podaných žádostí.

 

Simona Ulbrichová, ředitelka MŠ

 

TOPlist