Informace

Informace

Mateřská škola Pohádka má 4 věkově smíšené třídy

budova Pohádka

třídu zajíčků

třídu myšek

třídu žabiček

budova Chaloupka

třídu veverek

 

Provoz MŠ

budova Pohádka

Po - Pá: 6.15 – 16.30

budova Chaloupka

Po - Pá: 6.30 – 16.15

Školné

Školné  se platí bezhotovostně nebo složenkou, je splatné předem do 10. dne v měsíci. Výše školného  na školní rok 2019/2020 činí 420 Kč/měsíc.

Stravné

Stravné se platí bezhotovostně nebo složenkou, splatné do 15. dne téhož měsíce,  cena - 31 Kč/den, 7 leté děti cena -  35 Kč/den

Školní stravování se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb. z 25.2.2005 o školním stravování.

Stravné je možno platit  bezhotovostně platbou na účet či trvalým příkazem k platbě.

Výdej obědů do jídlonosiče:        11:30 - 11:45 hodin

Obědy v době nemoci strávník může odebrat pouze první den nemoci.

Obědy se odhlašují den předem do 13:00 hodin (výjimečně do 16:00 hodin), v pondělí do 7:00 hodin.

Platba obědů musí být na účtu MŠ do 15. dne v měsíci.

 

TOPlist