GDPR

GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ŮDAJŮ

 

Vážení rodiče, 25.5.2018 nabývá platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 ze dne 27.4.2016, týkající se ochrany osobních dat. Pro účely nabytí platnosti zpracovávám audit organizace ve smyslu tohoto nařízení.


 

Shromažďování osobních dat v organizaci Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4, přísp.org.vychází jednak ze zákonných norem, jednak z Vašeho výslovného souhlasu se zpracováním dat týkajících se údajů o subjektu údajů /dítě/ a jednak ze zpracování údajů o zákonném zástupci subjektu údajů /rodič/.

Kdy se jedná o zákonné normy? Jsou to veškeré podklady týkající se školní matriky a související s docházkou dítěte do mateřské školy. /evidenční list, podklady pro vyšetření v PPP, správní řád/

Kdy se jedná o potřebu Vašeho výslovného souhlasu?

Údaje o osobách vyzvedávajících dítě z mš.

Údaje o dítěti požadované při účasti dítěte při soutěžích.

Souhlas se zveřejněním výtvarných a jiných uměleckých projevů dítěte.

Souhlas se zveřejněním fotografií dětí na internetu, či nástěnce za účelem informovanosti, či propagace mateřské školy. Doklad k udělení Vašeho výslovného souhlasu s poskytnutím výše uvedených souhlasů si prosím vyzvedněte na jednotlivých třídách.

Svůj souhlas můžete udělit, či neudělit, můžete ho též udělit na určitou dobu /po dobu docházky dítěte do naší mš/. Simona Ulbrichová , ředitelka MŠ Pohádka

 

TOPlist